Ծրագրի լուսաբանումն ու ծրագրի ամբողջական կանոնները հաճախորդի համար՝ հասանելի է այստեղ

* «Վստահության 7 տարի» Ծրագիրը (այսուհետ ՝ «Ծրագիր») Հաճախորդների աջակցության ծրագիր է, որը տրամադրվում է արտադրողի երաշխիքային ժամկետի ավարտից հետո, որը ներառում է ավտոմեքենայի անսարքությունների վերացում (այսուհետ «ա/մ»), որոնք հանդիսանում են արտադրական թերություններ (ա/մ արտադրության գործընթացում ծագած նյութական կամ աշխատանքային թերություններ): Ծրագրի նպատակներում ա/մ անսարքությունները ներառում են անսարքություններ, որոնք տեղի են ունեցել ա/մ վրա արտադրողի երաշխիքային ժամկետի ավարտից հետո և անմիջապես Հաճախորդի կողմից Ծրագրի շրջանակներում աջակցության համար Դիլերների հետ կապվելուց առաջ: Ծրագիրը արտադրողի երաշխիքային ժամկետի երկարաձգում չի հանդիսանում: Ծագիրն իրականացվում է Toyota Motor LLC-ի լիազորված Դիլերների/Գործընկերների/Լիազորված սպասարկման կենտրոնների կողմից: Սույն առաջարկը միայն տեղեկատվական նպատակների համար է, որը չի հանդիսանում հանրային առաջարկ (հոդվա 435, 437 ՔՕ ՌԴ)