Toyota
Տոյոտա Երևան
Ք. Երևան, Ադմիրալ Իսակովի պողոտա 22
+374 (10) 777-010 Զանգել

Օրիգինալ պահեստամասեր՝ մինչև 90% օգուտ ունենալով

"Օրիգինալ  պահեստամասերը դետալներ են, որոնք անցել են որակի և անվտանգության Toyota-ի չափորոշիչների համապատասխանության բազմամակարդակ թեստ:
Խոտանը իսպառ բացառվում է: Մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ դրանք կարելի է ձեռք բերել  հրապուրիչ գնով:"

Toyota օրիգինալ պահեստամասեր՝ ձեր կատարյալ ընտրությունը, 

  • Դուք ցանկանում եք վստահ լինել ձեր ավտոմեքենայի կատարյալ աշխատանքի մեջ:
  • Դուք ցանկանում եք վերահսկել ձեր ծախսերը և խուսափել ձեր մեքենայի շարժիչի անկանխատեսելի թանկարժեք վերանորոգմից։

 

Հիմնական առավելությունները

 

Տնտեսում գնելիս. Դետալների սահմանափակ ցուցակից օգուտը կազմում է մինչև 90%:

Պահեստամասերի իսկության երաշխիք (նմանակեղծության բացակայություն) և դետալների ընտրություն հենց ձեր ավտոմեքենայի համար:

Ավտոմեքենայի ծառայության ժամկետի ավելացում:

 

 

 

Ինչու է կարևոր անցնել տեխնիկական սպասարկում պաշտոնական դիլերի մոտ

«Տոյոտա Մոտոր» ՍՊԸ ընկերության հենքի վրա նախապատրաստում անցած մեխանիկների արհեստավարժ վարպետության բարձր մակարդակ:

Պահեստամասերի իսկության երաշխիք (նմանակեղծության բացակայություն) և դետալների ընտրություն հենց ձեր ավտոմեքենայի համար

Ավտոմեքենայի արժեքի պահպանում և այն ավելի բարձր գնով երկրորդային շուկայում վաճառելու հնարավորություն:

 

Տեղեկատվություն

Ակցիան գործում է մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Պահեստամասերի քանակը սահմանափակ է։ Նշված գները ներկայացնում են Ռուսաստանի Դաշնության և Բելառուսի Հանրապետության տարածքում  իստրիբյուտորի կողմից սահմանված պահեստամասերի վերավաճառքի առավելագույն գները և կրում են բացառապես տեղեկատվական բնույթ: Toyota-ի Լիազորված դիլեների/Գործընկերների մոտ գործող պահեստամասերի մանրածախ գները կարող են տարբերվել վերավաճառքի առավելագույն գնից:  Պահեստամասերի ձեռքբերումն իրականացվում է առքուվաճառքի անհատական պայմանագրի հիման վրա, որը կնքվում է Լիազորված դիլերի/Գործընկերոջ և Հաճախորդի միջև: Ձեզ հետաքրքրող պահեստամասերի ձեռք բերման համար, կարող եք դիմել ցանկացած Toyota-ի լիազորված Դիջնորդի / Գործընկերոջը ՌԴ - ում և ԲՀ-ում.

Ընտրեք պայմանները

Թողեք ձեր կոնտակտները, մենք ձեզ կզանգահարենք որքան հնարավոր է շուտ և կպատմենք ընթացիկ գովազդների և հատուկ առաջարկների մասին:
Ընտրեք հաղորդակցման նախընտրելի եղանակը:
[[ special_offer["special_offer[contact_type]"] .errorMessages.backend ]]
Նշեք կապի նախընտրելի տեսակը
[[ special_offer["special_offer[name]"] .errorMessages.backend ]]
Նշեք Ձեր անունը
Սխալ: գրվածքը շատ երկար է
Անվավեր նիշ: Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր անունը ռուսերեն
[[ $select.selected.label ]]
[[ special_offer["special_offer[company_id]"] .errorMessages.backend ]]
Ընտրեք դիլերային կենտրոնը

Անձնական տվյալների մշակման համար համաձայնություն ստացող անձը:

«Տոյոտա Մոտոր» ՍՊԸ-ն, որը Ռուսաստանի Դաշնության, Բելառուսի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ՏՈՅՈՏԱ/ԼԵՔՍՈՒՍ մակնիշի ավտոմեքենաների լիազորված ներմուծողն է, ինչպես նաև ՏՈՅՈՏԱ մակնիշի որոշ ավտոմեքենաների արտադրողը  (այսուհետ՝ Ընկերություն), նշանակողը Տոյոտա/Լեքսուսի Լիազորված գործառքառուներ/Գործընկերներ/Գործընկեր-գործարքառուներ, Տոյոտա Իրավազորված սպասարկման կենտրոններ (այսուհետ՝ Գործարքառու), որը տեղակայված է հետևյալ հասցեում. 141031,  Ռուսաստան, Մոսկվայի մարզ, Միտիշչիի շրջան, Մոսկվայի օղակաձև ավտոճանապարհի 84-րդ կիլոմետր, «Ալտուֆևո» ԱԱԳ, տ.  5, շ. 1

1.1 Սույնով Հաճախորդը Ընկերությանը համաձայնություն է տալիս իր անձնական տվյալների, մասնավորապես վերը նշված տվյալների, ինչպես նաև IP հասցեի, թխուկ ֆայլերի մշակման համար:

1.2 Անձնական տվյալների մշակումը ենթադրում է հետևյալ գործողությունները. անձնական տվյալների հավաքումը, գրառումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, ճշգրտումը (արդիացումը, փոփոխությունը), դուրսբերումը, օգտագործումը, հաղորդումը (տրամադրումը, մատչելիությունը, տարածումը), այդ թվում՝ հաղորդումը ստորև նշված երրորդ անձանց ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, այնպես էլ միջսահմանային փոխանցումն այն երկրների տարածքներ, որոնք անձնական տվյալների համապատասխան պաշտպանություն են ապահովում, արգելափակումը, դիմազրկումը, ոչնչացումը:   Ընկերությունն անձնական տվյալները մշակում է ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց այդպիսի միջոցների օգտագործման: Ընկերությունը Հաճախորդին նրա անձնական տվյալների մշակման դեպքում երաշխավորում է անվտանգության և գաղտնիության այն պահանջների պահպանումը, որոնք սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

1.3 Անձնական տվյալների մշակման նպատակն է.

1) Հաճախորդների բազայի ձևավորումը (ներառյալ տեղեկությունները, որոնք անձնական տվյալների սուբյեկտը համահասանելի է դարձրել), Հաճախորդի նույնականացումը Ընկերության տեղեկատվական համակարգերում, պահպանումը Ընկերության տեղեկատվական համակարգերում, Հաճախորդների բազայի պահպանումը արդիական վիճակում, վիճակագրության և ներքին հաշվետվությունների վարումը, շուկայի վերլուծությունը, հատվածավորումը և կանխատեսումը, մրցակցային առաջարկների, հատուկ պայմանների ձևավորումը, խթանող և նմանօրինակ գործողությունների ձևավորումը.

2) Սպասարկման վերահսկման իրականացումը, Հաճախորդի պատվերների/հայտերի/դիմումների իրականացումը, տեղեկատվական բնույթի տեղեկությունների ուղղորդումը՝ ներառյալ տվյալները, որոնք պահանջվել են Հաճախորդի պատվերի/հայտի/դիմումի շրջանակներում, Հաճախորդի պատվերի/հայտի/դիմումի կարգավիճակի և դրանց վերաբերյալ ընդունված որոշումների մասին ծանուցումները:

3) Շուկայագիտական ուսումնասիրությունների և հարցումների անցկացումը:

1.4 Հաճախորդը տեղեկացված է և համաձայնություն է տալիս Ընկերության կողմից իր անձնական տվյալների տարածման, ինչպես նաև Հաճախորդի անձնական տվյալների հաղորդման (այդ թվում՝ միջսահմանային) համար երրորդ անձանց, որոնց թվարկը տեղակայված է www.toyota.ru/legal և www.lexus.ru/legal. կայքէջերում: Թվարկը Ընկերության կողմից պահպանվում է արդի վիճակում:

1.5 Սույն համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ գործում է դրա ստորագրման օրից 10 (տասը) տարվա ընթացքում: Համաձայնությունը կարող է հետ կանչվել՝ Ընկերությանը գրավոր դիմում ուղարկելով պատվիրված փոստային առաքումով՝ ներդիրի փաստաթղթերի ցուցակով, հետևյալ հասցեով. 141031,  Ռուսաստան, Մոսկվայի մարզ, Միտիշչիի շրջան, Մոսկվայի օղակաձև ավտոճանապարհի 84-րդ կիլոմետր, «Ալտուֆևո» ԱԱԳ, տ. 5, շ. 1:

1.6 Հաճախորդի կողմից սույն համաձայնությունը հետ կանչվելու դեպքում անձնական տվյալների մշակումը կդադարեցվի, իսկ տվյալները կոչնչացվեն նշված փաստաթղթի ստացման ամսաթվից 30 (երեսուն) օրը չգերազանցող ժամկետում:
Ընդ որում՝ Ընկերությունը իրավասու է չդադարեցնել անձնական տվյալների մշակումը և չոչնչացնել դրանք Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում:

[[ special_offer["special_offer[agree]"] .errorMessages.backend ]]
Պարտադիր է համաձայնվել պայմաններին

Մեր մասնագետները շուտով կկապվեն ձեզ հետ